Skip to content
NIKard_logo_PNG_800x218

15 kwietnia 2023
Narodowy Instytut Kardiologii
ul. Alpejska 42
Warszawa

Do Konferencji pozostało

Days
Hours
Minutes
Seconds

Szanowni Państwo, 

mam wielki zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w XXIX Sympozjum Naukowym Narodowego Instytutu Kardiologii, które odbędzie się 15 kwietnia br. w Narodowym Instytucie Kardiologii, ul. Alpejska 42, Warszawa.

Jest to pierwsze od czterech lat stacjonarne Sympozjum Instytutu i dlatego – aby jak najszybciej móc powrócić do wieloletniej tradycji wspólnych spotkań – będzie to Sympozjum Wiosenne. Chcemy, aby miało ono formę wspólnej dyskusji nad nowymi kierunkami diagnostyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego.

Postanowiliśmy przygotować dla Państwa niezwykle ciekawy i interesujący program naukowy obejmujący nowoczesne obszary kardiologii takie jak: leczenie zaburzeń rytmu serca, niewydolność serca – od farmakoterapii do transplantologii, leczenie choroby wieńcowej i wad zastawkowych czy współczesna diagnostyka obrazowa w kardiologii. Przedstawimy Państwu wkład NIKard w robotykę i symulacje medyczne. Nie zabraknie też sesji poświęconych epidemiologii i farmakoterapii chorób układu krążenia, a także elementów genetyki klinicznej.

Ze względu na rozwój możliwości terapeutycznych NIkard nowością w programie Konferencji będzie sesja poświęcona chirurgii i interwencji naczyniowej w leczeniu patologii aorty i naczyń obwodowych.

Przewidujemy sesję poświęconą odpowiedzi na stawiane przez Państwa kluczowe pytania dotyczące Krajowej Sieci Kardiologicznej i realizacji Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia, które to zadania NIKard realizuje jako Państwowy Instytut Badawczy.

Pragnę Państwa zapewnić, że dokonamy wszelkich starań, aby czas spędzony w tak wspaniałym gronie dostarczył wszystkim uczestnikom solidnej dawki wiedzy na temat najnowszych trendów i kierunków rozwoju polskiej kardiologii.

Niech ten dzień stanie się też okazją do wielu inspirujących rozmów, wymiany wspólnych doświadczeń, a także integracji całego naszego środowiska. Serdecznie zapraszam do udziału w naszym wiosennym spotkaniu!

xbLGOaLJp-1024x1024-200x200.jpg.pagespeed.ic.vyY9jtGoe4

Z wyrazami szacunku,
prof. dr hab. n. med. Łukasz Szumowski
Dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii

Organizator

logo_Narodowy_Instytut_Kardiologii

Organizator wykonawczy

Medical_Events_Logo_RGB

Patronat

logo_PTK

Program

Powitanie Dyrektora NIKard – Ł. Szumowski

Wykład Inauguracyjny Konsultanta Krajowego i Pełnomocnika MZ: Sieć i NPCHUK – T. Hryniewiecki
PANEL: Ł. Szumowski, T. Hryniewiecki, H. Szwed, J. Różański, A. Januszewicz


8.00-9.00

Polska jako kraj wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego – jak zmniejszyć ryzyko w oparciu o sieć kardiologiczną i programy lekowe MZ 
PANEL: A. Januszewicz, R. Dąbrowski, A. Prejbisz, P. Dobrowolski, W. Drygas, M.Kabat


Wprowadzenie – Dlaczego Polska jest krajem wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego? – W. Drygas

Pacjent z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym pomimo stosowania 5 leków – A. Łebek-Szatańska
Komentarz – A. Januszewicz

Pacjentka z podejrzeniem zwężenia tętnicy nerkowej – P. Talarowska
Komentarz – A. Januszewicz

Pacjent z zawałem serca w młodym wieku – N. Myśliwy
Komentarz – P. Dobrowolski

Pacjentka z otyłością i wywiadem stanu przedrzucawkowego – P. Talarowska
Komentarz – A. Prejbisz

Dyskusja


9.05-10.05

Obrazowanie
PANEL: C. Kępka, I. Michałowska, A. Teresińska, P. Stokłosa, M. Śpiewak, M. Marczak
TBC

10.05-10.15

Przerwa kawowa


10.15-11.15

Niewydolność serca i transplantologia – różne fenotypy, odmienna diagnostyka i postępowanie
PANEL: P. Kołsut, T. Zieliński, P. Leszek, A. Konopka, A. Drohomirecka
 
Pacjent z niewydolnością serca – czy zawsze klasyczne postępowanie kliniczne jest wystarczające, jak zoptymalizować diagnostykę i leczenie? – M. Załęska – Kocięcka
Komentarz:
Leczenie niewydolności serca – farmakologiczne + elektroterapia –  P. Leszek  
Leczenie destabilizacji niewydolności serca – A. Konopka (leczenie intensywne)/P. Kołsut (wspomaganie krótko/średnio terminowe)
Leczenie przewlekłej zaawansowanej niewydolności serca – A. Drohomirecka (OHT)/P. Kołsut (LVAD) 
 
Pacjent złożony, trudny, ciekawy… – state of art diagnostyki i leczenia – A. Konopka/J. Grzybowski

11.15-11.30

Przerwa kawowa


11.30 – 12.30

Arytmia
PANEL: Ł. Szumowski, M. Pytkowski, M. Sterliński, P. Derejko, K. Biernacka, A. Oręzia

Pułapki tachykardiomiopatii – focus – K. Kołakowski/J. Ciszewski/M. Pytkowski

Dylematy w elektroterapii – focus – P. Marchewka

Fillipides story – focus M. Krych

Nie tylko ICD czy ablacja – pamiętajmy o farmakoterapii rzadkich chorób arytmogennych – Focus – J. Zakrzewska/M. Łodyga

Kardiomiopatia przerostowa –  choroba znana od lat, nowe metody leczenia – focus – M. Kłopotowski

Przyszłość urządzeń wszczepialnych. Blaski i cienie – P. Syska/M. Lewandowski

Nawigacja robotyczna i nowe formy aplikacji energii w ablacji przeznaczyniowej – game changers – M. Orczykowski

Dyskusja


12.30-13.30

Lunch


13.30-14.30

Wady zastawkowe
PANEL: T. Hryniewiecki, K. Kuśmierski, A. Witkowski, J. Pręgowski

Przypadek 1. Dysfunkcja bioprotezy trójdzielnej – M. Jaworska – Wilczyńska
Dyskusja

Przypadek 2. Infekcyjne zapalenie wsierdzia (na sztucznej zastawce?) – K. Zatorska
Dyskusja

Bezobjawowe zwężenie zastawki aortalnej – trudny problem kliniczny – P. Stokłosa

Przypadek 3. Pacjent z niewydolnością serca w przebiegu niedomykalności zastawki mitralnej i trójdzielnej – J. Skowroński
Dyskusja

Perspektywy nowoczesnego leczenie niedomykalności zastawek przedsionkowo – komorowych serca – J. Pręgowski


14.30-14.40

Przerwa kawowa


14.40-15.50

Interwencje i chirurgia naczyniowa
PANEL: A. Witkowski, M. Demkow, P. Szopiński, Z. Chmielak

Jak poprawić współpracę między lekarzami rodzinnymi a Poradnią Chirurgii Naczyniowej w NIKARD? – E. Pleban

Przypadek 1. Chirurgia naczyniowa – TBC
Dyskusja

Pacjenci z niewydolnością serca i wskazaniami do rewaskularyzacji wieńcowej – M. Opolski

Przypadek 2. Pacjent do zabiegu PCI z zastosowaniem urządzenia wspomagającego pracę lewej komory serca (LVAD) – R. Wolny
Dyskusja

Przypadek 3. Zamknięcie uszka lewego przedsionka u pacjentki z migotaniem przedsionków i krwawieniami w przebiegu leczenia przeciwzakrzepowego – M. Dębski
Dyskusja


15.40-15.50

Przerwa kawowa


15.50-16.50

Wady wrodzone serca – ubytek przegrody międzyprzedsionkowej – pytania ciągle aktualne
PANEL: P. Hoffman, M. Kowalski, M. Demkow, J. Różański, E. Kowalik

Kiedy nie kierować do Narodowego Instytutu Kardiologii? Opis przypadku – M. Kowalczyk

W jakiej sytuacji trzeba wiedzieć wszystko? Opis przypadku – M. Kordybach – Prokopiuk

Co robić, gdy na zabieg jest za późno? Opis przypadku – B. Kuśmierczyk

Różnorodność morfologiczna ubytku a znaczenie kliniczne – M. Kowalski 

Nadciśnienie płucne w wadach przeciekowych –  E. Kowalik
Dyskusja

Zakończenie Konferencji  

Rejestracja na wydarzenie stacjonarne

Uczestnictwo bezpłatne

Liczba miejsc ograniczona!
Możliwość uczestnictwa również on-line w dniu 15.04

Rejestracja na wydarzenie on-line

Opłata obejmuje:

Uczestnictwo we wszystkich sesjach konferencji

Uczestnictwo w warsztatach szkoleniowych

Wystawę firm

Materiały konferencyjne

Przerwy kawowe

Lunch

Kontakt

kontakt@wiosennesympozjum.pl

 

 

wiosennesympozjum.pl