Skip to content
NIKard_logo_PNG_800x218

15 kwietnia 2023
Narodowy Instytut Kardiologii
ul. Alpejska 42
Warszawa

Szanowni Państwo, 

mam wielki zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w XXIX Sympozjum Naukowym Narodowego Instytutu Kardiologii, które odbędzie się 15 kwietnia br. w Narodowym Instytucie Kardiologii, ul. Alpejska 42, Warszawa.

Jest to pierwsze od czterech lat stacjonarne Sympozjum Instytutu i dlatego – aby jak najszybciej móc powrócić do wieloletniej tradycji wspólnych spotkań – będzie to Sympozjum Wiosenne. Chcemy, aby miało ono formę wspólnej dyskusji nad nowymi kierunkami diagnostyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego.

Postanowiliśmy przygotować dla Państwa niezwykle ciekawy i interesujący program naukowy obejmujący nowoczesne obszary kardiologii takie jak: leczenie zaburzeń rytmu serca, niewydolność serca – od farmakoterapii do transplantologii, leczenie choroby wieńcowej i wad zastawkowych czy współczesna diagnostyka obrazowa w kardiologii. Przedstawimy Państwu wkład NIKard w robotykę i symulacje medyczne. Nie zabraknie też sesji poświęconych epidemiologii i farmakoterapii chorób układu krążenia, a także elementów genetyki klinicznej.

Ze względu na rozwój możliwości terapeutycznych NIkard nowością w programie Konferencji będzie sesja poświęcona chirurgii i interwencji naczyniowej w leczeniu patologii aorty i naczyń obwodowych.

Przewidujemy sesję poświęconą odpowiedzi na stawiane przez Państwa kluczowe pytania dotyczące Krajowej Sieci Kardiologicznej i realizacji Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia, które to zadania NIKard realizuje jako Państwowy Instytut Badawczy.

Pragnę Państwa zapewnić, że dokonamy wszelkich starań, aby czas spędzony w tak wspaniałym gronie dostarczył wszystkim uczestnikom solidnej dawki wiedzy na temat najnowszych trendów i kierunków rozwoju polskiej kardiologii.

Niech ten dzień stanie się też okazją do wielu inspirujących rozmów, wymiany wspólnych doświadczeń, a także integracji całego naszego środowiska. Serdecznie zapraszam do udziału w naszym wiosennym spotkaniu!

xbLGOaLJp-1024x1024-200x200.jpg.pagespeed.ic.vyY9jtGoe4

Z wyrazami szacunku,
prof. dr hab. n. med. Łukasz Szumowski
Dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii

Wydarzenie on-line

Organizator

logo_Narodowy_Instytut_Kardiologii

Organizator wykonawczy

Medical_Events_Logo_RGB

Patronat

logo_PTK

Partnerzy

Patroni medialni

Program


8.00-8.30 

Powitanie Dyrektora NIKard – Ł. Szumowski (5 minut)

Wykład Inauguracyjny Konsultanta Krajowego i Pełnomocnika MZ: Krajowa Sieć Kardiologiczna i Narodowy Program Chorób Układu Krążenia – T. Hryniewiecki (10 minut)
PANEL: Ł. Szumowski, T. Hryniewiecki, H. Szwed, J. Różański, A. Januszewicz (15 minut)

8.30-9.30


Prewencja zdarzeń sercowo-naczyniowych

Polska jako kraj wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego – jak zmniejszyć ryzyko w oparciu o sieć kardiologiczną i programy lekowe MZ 
PANEL: A. Januszewicz, R. Dąbrowski, A. Prejbisz, P. Dobrowolski, W. Drygas, M.Kabat

Wprowadzenie – Dlaczego Polska jest krajem wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego? – W. Drygas (10 minut) 

Pacjent z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym pomimo stosowania 5 leków – A. Łebek-Szatańska (5 minut)
Komentarz – A. Januszewicz (5 minut) 

Pacjentka z podejrzeniem zwężenia tętnicy nerkowej – P. Talarowska (5 minut)
Komentarz – A. Januszewicz (5 minut)
 

Pacjent z zawałem serca w młodym wieku – N. Myśliwy (5 minut)
Komentarz – P. Dobrowolski (5 minut) 

Pacjentka z otyłością i wywiadem stanu przedrzucawkowego – P. Talarowska (5 minut)
Komentarz – A. Prejbisz (5 minut) 

Dyskusja panelowa (5 minut)


9.30-9.45

Przerwa kawowa


9.45-10.45

Obrazowanie – klucz do optymalnej opieki nad pacjentem

PANEL: C. Kępka, I. Michałowska, M. Marczak, P. Stokłosa, M. Śpiewak, A. Teresińska 

Choroba wieńcowa – czy dziś naprawdę potrzebujemy diagnostyki inwazyjnej? (15 minut)

Prezentacja przypadku i omówienie metod obrazowania: C. Kępka/A. Teresińska/M. Marczak

Podsumowanie: C. Kępka 

Infekcyjne zapalenie wsierdzia – jakie są obecne możliwości diagnostyczne w ośrodku referencyjnym? (15 minut)

Prezentacja przypadku i omówienie metod obrazowania: D. Banaś, P.Stokłosa, I. Michałowska, A. Teresińska

Podsumowanie: P. Stokłosa 

Przerost mięśnia sercowego – jaka to choroba?  (15 minut)

Prezentacja przypadku i omówienie metod obrazowania: M. Gawor, P. Stokłosa, M. Śpiewak, D. Banaś, P.Stokłosa, I. Michałowska, A. Teresińska

podsumowanie: J. Grzybowski 

Dyskusja panelowa (15 minut)


10.45-11.00

Przerwa kawowa


11.00-12.00

Niewydolność serca. Transplantologia

Niewydolność serca i transplantologia – różne fenotypy, odmienna diagnostyka i postępowanie

PANEL: P. Kołsut, T. Zieliński, P. Leszek, T. Rywik, A. Konopka, A. Drohomirecka

Pacjent z niewydolnością serca – czy zawsze klasyczne postępowanie kliniczne jest wystarczające, jak zoptymalizować diagnostykę i leczenie? (40 minut). Prowadzenie: P. Leszek

 Prezentacja przypadku pacjenta – M. Załęska – Kocięcka (14 minut) 

Leczenie niewydolności serca – farmakologiczne + elektroterapia –  P. Leszek  (5 minut) 

Leczenie destabilizacji niewydolności serca – A. Konopka (leczenie intensywne)/P. Kołsut (wspomaganie krótko/średnio terminowe) (10 minut) 

Leczenie przewlekłej zaawansowanej niewydolności serca – A. Drohomirecka (OHT)/P. Kołsut (LVAD) (10 minut) 

Komentarz – T. Zieliński (1 minuta) 

Pacjent złożony, trudny, ciekawy… – state of art diagnostyki i leczenia – prowadzenie T. Rywik (20 minut) 

Przypadek pacjenta – M. Stępień-Wojno/ Ł. Mazurkiewicz 

Dyskusja panelowa A. Konopka/J. Grzybowski 

Komentarz T. Rywik (1 minuta)


12.00-12.15

Przerwa kawowa


12.15 – 13.15

Arytmia

PANEL: Ł. Szumowski, M. Pytkowski, M. Sterliński, P. Derejko, K. Biernacka, A. Oręziak
Pułapki tachykardiomiopatii – focus – K. Kołakowski (5 minut)
 

Dylematy w elektroterapii – focus – M. Świerczewski (5 minut) 

Fillipides story – focus – M. Krych (5 minut) 

Nie tylko ICD czy ablacja – pamiętajmy o farmakoterapii rzadkich chorób arytmogennych – focus – J. Zakrzewska – Koperska/A. Szołkiewicz (5 minut) 

Kardiomiopatia przerostowa – choroba znana od lat, nowe metody leczenia – focus – M. Kłopotowski (5 minut) 

Przyszłość urządzeń wszczepialnych. Blaski i cienie – P. Syska (10 minut) 

Nawigacja robotyczna i nowe formy aplikacji energii w ablacji przeznaczyniowej – game changers – M. Orczykowski (10 minut) 

Dyskusja panelowa (15 minut)

13.15 – 14.15

Lunch

14.15-15.15

Wady zastawkowe

PANEL: T. Hryniewiecki, K. Kuśmierski, A. Witkowski, J. Pręgowski 

Przypadek 1. Dysfunkcja bioprotezy trójdzielnej – M. Jaworska – Wilczyńska (5 minut)

Dyskusja (5 minut) 

Przypadek 2. Infekcyjne zapalenie wsierdzia – A. Jasińska (5 minut)

Dyskusja panelowa (5 minut) 

Bezobjawowe zwężenie zastawki aortalnej – trudny problem kliniczny – P. Stokłosa (5 minut) 

Przypadek 3. Pacjent z niewydolnością serca w przebiegu niedomykalności zastawki mitralnej i trójdzielnej – A. Mioduszewska (5 minut)

Dyskusja (5 minut) 

Perspektywy nowoczesnego leczenie niedomykalności zastawek przedsionkowo – komorowych serca – J. Pręgowski (10 minut) 

Dyskusja panelowa (10 min)


15.15-15.30

Przerwa kawowa


15.30-16.30

Interwencje sercowo-naczyniowe i chirurgia naczyniowa

PANEL: A. Witkowski, M. Demkow, P. Szopiński, Z. Chmielak  

Jak poprawić współpracę między lekarzami rodzinnymi a Poradnią Chirurgii Naczyniowej w NIKard? – E. Pleban (5 minut) 

Przypadek 1. Chirurgia naczyniowa – Rozwarstwienie tętnicy szyjnej. Diagnostyka i leczenie – E. Pleban (5 minut)
Dyskusja (5 minut) 

Pacjenci z niewydolnością serca i wskazaniami do rewaskularyzacji wieńcowej – M. Opolski (10 minut) 

Przypadek 2. Pacjent do zabiegu PCI z zastosowaniem urządzenia wspomagającego pracę lewej komory serca (LVAD) – Z. Chmielak (5 minut)

Dyskusja (5 minut)
Przypadek 3. Zamknięcie uszka lewego przedsionka u pacjentki z migotaniem przedsionków i krwawieniami w przebiegu leczenia przeciwzakrzepowego – M. Dębski (5 minut)
Dyskusja panelowa (15 minut)


16.30-16.45

Przerwa kawowa 


16.45-17.45

Wady wrodzone serca

Wady wrodzone serca – ubytek przegrody międzyprzedsionkowej – pytania ciągle aktualne
PANEL: P. Hoffman, M. Kowalski, M. Demkow, J. Różański, E. Kowalik

Kiedy nie kierować do Narodowego Instytutu Kardiologii? Opis przypadku – M. Kowalczyk (5 minut) 

W jakiej sytuacji trzeba wiedzieć wszystko? Opis przypadku – M. Kordybach – Prokopiuk (5 minut) 

Co robić, gdy na zabieg jest za późno? Opis przypadku – B. Kuśmierczyk – Droszcz (5 minut) 

Różnorodność morfologiczna ubytku a znaczenie kliniczne – M. Kowalski (10 minut) 

Nadciśnienie płucne w wadach przeciekowych –  E. Kowalik (10 minut)
Dyskusja panelowa (15 minut) 


17.45

Zakończenie

Rejestracja na wydarzenie stacjonarne

Uczestnictwo bezpłatne

Liczba miejsc ograniczona!
Możliwość uczestnictwa również on-line w dniu 15.04

Rejestracja na wydarzenie on-line

Sympozjum obejmuje:

Uczestnictwo we wszystkich sesjach konferencji

Uczestnictwo w warsztatach szkoleniowych

Wystawę firm

Materiały konferencyjne

Przerwy kawowe

Lunch

Kontakt

kontakt@wiosennesympozjum.pl

 

 

wiosennesympozjum.pl